Erasmus+ - stáž na Cypre

14.10.2018 odcestovalo našich 12 žiakov z odboru propagačné výtvarníctvo a konrezvátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb v sprievode 2 pedagógov na trojtýždňovú stáž na Cyprus. Priebeh celej stáže môžete sledovať na našej facebookovej stránke  

https://www.facebook.com/SU%C5%A0-Kezmarok-1435277760058037/

https://www.facebook.com/stredna.umelecka.skola.kezmarok/