EĽRO 2016 - poďakovanie

 

 

...fotky...

 

Poďakovanie

Ďakujem všetkým zúčastneným kolegom a žiakom za reprezentáciu školy počas festivalu EĽRO v dňoch 8.- 10.7.2016. Urobili ste radosť mnohým detským tváričkám v Tvorivých dielňach i dospelým v stánku pri radnici. Predvádzaním maľby na sklo ste ukázali ďalšiu zaujímavú techniku. Svoj voľný čas a talent ste ponúkli iným. A to sa cení.

Ešte raz zo srdca všetkým ďakujem.

Ing. Marta Perignáthová
riaditeľka školy