Dôležité sú termíny...

...a preto, aby sa na nič nazabudlo o všetkom dôležitom bol celý projektový tím informovaný prostredníctvom projektovej nástenky.

(...TU...)