Divadlo v anglickom jazyku

Dňa 24.1.2019 sa žiaci školy učiaci sa anglický jazyk zúčastnili v MsKS predstavenia The ONLINES, čo je činoherná anglická divadelná inscenácia, koncipovaná ako inscenovaná učebná pomôcka.

Prežívali sme príbeh o Milošovi, Zuze a Vladovi, o lákavom tajomnom hlase, o predstavách a skutočnosti. On, ona, oni – online vždy a všade. Existuje ešte vôbec život offline?

Divadelné spracovanie témy bolo výzvou pre žiakov anglického jazyka.

Autori dokázali naplno využiť obsah školských osnov a pre žiakov pripravili zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok. Predstavenie maximálne využíva slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote. Inscenácia bola zameraná najmä na slovesné časy: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future tenses.

 

Mgr. Stanislav Kovalčík, učiteľ ANJ