Divadelné predstavenie Rimanka v Štátnom divadle v Košiciach

 

...fotky...

 

Dňa 18.4.2016 sme sa celá škola zúčastnili divadelného predstavenia Rimanka v Štátnom divadle v Košiciach. Alberto Moravia, autor pôvodného románu, žil v podobnej dobe ako my a aj z javiska bolo cítiť, že doba sa za sto rokov vôbec nezmenila: nemorálnosť jednotlivcov, peniaze a majetok ako zmysel života a na pozadí toho spoločnosť dožadujúca sa vojny, lebo niektoré ťažkosti je potrebné riešiť „ihneď“ – tak vznikol taliansky fašizmus. Nadčasovosť divadla a jeho moderné naštudovanie malo možnosť vidieť 27 učiteľov a nepedagogických zamestnancov školy a 106 žiakov našej školy.

PaedDr. Peter Paľonder