Deň učiteľov

Každý rok si pripomíname 28. Marec ako deň  učiteľov. Pre nás žiakov sú druhými rodičmi a škola je nám druhým domovom. V mene ŽŠR sme si ich uctili programom s prekvapením. Program zahŕňal: básničku v podaní Kristíny Zvalenej, slávnostný príhovor predniesla Petra Repelová, záver  spríjemnili piesňou p. uč. Timková s doprovodom gitary žiaka Patrika Chiminca.

V slovách pani riaditeľky sme pocítili vďaku za malé prekvapenie, a tiež pozdrav smerujúci hlavne učiteľom našej SUŠ v Kežmarku.

Každý pedagogický i nepedagogický zamestnanec bol obdarený sirôtkou ako poďakovanie, za svoje poslanie, že robí všetko najlepšie ako vie pre našu školu.

ŽŠR

Petra Repelová, 2.A

Mgr. Katarína Timková