Deň Prešovského samosprávneho kraja

23. október 2018 je na našej škole, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (skr. PSK),  dňom venovaným práve nášmu kraju. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie našich žiakov o kompetenciách krajskej samosprávy a podporiť záujem o dianie v meste, okrese a v kraji.

Počas tohto dňa budú prebiehať podujatia predstavujúce dejiny mesta Kežmarok, zúčastníme sa výstav a navštívime Múzeum bytovej kultúry či  Kežmarský hrad.

Uskutoční sa prednáška s ThDr. Jánom Kubošom, PhD., rímsko-katolíckym farárom v Kežmarku, ktorá bude exkurzom do histórie gotickej Baziliky sv. Kríža. V rámci tejto akcie žiaci budú mať možnosť obdivovať dominanty mesta z renesančnej zvonice.

V utorok sa uskutočnia aj workshopy - výroba šperkov technikou tiffany, s významnou grafičkou a výtvarníčkou Emíliou Rudincovou, opakovane vystavujúcou svoje diela v Tatranskej galérii v Poprade.

Silueta času – kameň po kameni, znie názov posledného podujatia v rámci Dňa PSK na SUŠ. Cieľom je spoločne vytvoriť maľbu – „pohľad na naše mesto.“  Každý žiak školy vytvorí časť obrazu, vymaľuje štvorček, vytvorí časť „skladačky“.

Tak, ako naše mesto a zároveň všetko v pôsobnosti PSK muselo byť vytvorené kameň po kameni, náš obraz bude vytváraný kúsok po kúsku. Iba cieľavedomá a systematická práca všetkých zúčastnených prinesie očakávaný výsledok.

Touto aktivitou by sme zároveň chceli prepojiť Deň PSK s Týždňom odborných zručností vyhláseným Európskou komisiou, kedy budú na našu školu pozvaní učitelia a žiaci základných škôl, ktorí sa budú môcť spolupodieľať na vytvorení obrazu Silueta času.

 

Plagát Deň PSK.docx (957320)

den-psk-plagatA3-FINAL_ŠKOLY.pdf (14900505)