Deň Prešovského kraja - 27. októbra 2011

Vážení kolegovia,

na štvrtok 27. októbra 2011 pripravujeme Deň Prešovského kraja (ako už mnohí, verím, viete). Koná sa pri príležitosti 10. výročia vzniku vyšších územných celkov.
Mala by to byť záležitosť nás všetkých, lebo my všetci zastupujeme Prešovský samosprávny kraj.

Všetky informácie o tom, čo sa bude diať, nájdete na našej stránke - tu je link:
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kalendar/den-otvorenych-dveri-psk.htmlVeronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Tlačové oddelenie
Kancelárie predsedu PSK

Tel.:
051 / 7081 135
7081 136
GSM:
0908 994 585
0917 211 651
www.vucpo.sk
www.po-kraj.sk

Úrad PSK
Nám. mieru 2
080 01 Prešov