Deň otvorených dverí

13.12.2017 08:40

 

...fotky...

 

Deň otvorených dverí

 

Počas dňa otvorených dverí  dňa 12.12.2017 na SUŠ v Kežmarku ste mohli vidieť ateliérovú fotografiu - umelecký portrét, videotvorbu - krátke animácie, prácu s počítačovou grafikou, figurálnu kresbu, maľbu na tričká, grafiku, intarziu a mnoho iného...

Navštívili nás predstavitelia mesta, poslanci, absolventi, záujemcovia o štúdium a priatelia školy..

Ďakujem učiteľom, žiakom, ostatným zamestnancom školy za vytvorenie „galérie“, výzdobu školy, krásny program...