2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

V tejto aktivite v mesiaci február boli na hodinách praktických výtvarných predmetov overované témy týkajúce sa praktických ukážok kombinovaných výtvarných techník od renesancie až podnes. Bola vytvorená vzorkovnica pigmentov. Overili sa ukážky grafickej tlače, tlače peňazí, signovanie, adjustácia.