2012_02 Článok v podtatranských novinách...

Vďaka vysokej dotácii nakúpili potrebnú techniku

KEŽMAROK - Máloktorej škole sa podarí taký husársky kúsok, ako dokázala Stredná umelecká škola v Kežmarku. Z operačného programu ministerstva školstva Vzdelávanie získala až 495-tisíc eur na technickú i vzdelanostnú modernizáciu školy.

Polovicu z povinného päťpercentného spolufinancovania zabezpečil zriaďovateľ školy Prešovský samosprávny kraj, druhú polovicu tvoria sponzorské príspevky. „Projekt je rozdelený na viac etáp. Prvou z nich bolo vzdelávanie pedagógov v oblasti informačno-komunikačných technológií a počítačovej gramotnosti. Naši učitelia si doplnili vedomosti najmä v grafických počítačových programoch. Ďalšia etapa bola zameraná na študentov, ktorí absolvovali štyri krajinárske kurzy a rovnaký počet trojdňových exkurzií týkajúcich sa dejín výtvarnej kultúry a ekonomiky,“ rozhovorila sa riaditeľka školy Marta Perignáthová. Najviac prostriedkov z projektu, až 65-tisíc eur, išlo na nákup novej techniky. „Zabezpečili sme si dve najmodernejšie interaktívne tabule s dataprojektorom, 22 počítačov, 23 notebookov, fotoaparát, objektívy, kopírovacie stroje, skartovačku, rezačku na veľké formáty či USB kľúče. Každý učiteľ má v súčasnosti k dispozícii svoj notebook, na ktorom si pripravuje prezentácie potrebné na vyučovanie. Spomenutá technika slúži žiakom všetkých odborov,“ pokračovala Perignáthová.

Na umeleckej škole momentálne študuje 186 žiakov v štvorročných odboroch propagačné výtvarníctvo, grafik tlačových médií, konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na reštaurovanie nábytku, scénická kostýmová tvorba a fotografický dizajn. Od 1. septembra minulého roku vyučujú i informačné a komunikačné systémy a služby a umelecko-remeselné spracovanie dreva. V budúcom školskom roku by chceli opäť otvoriť aj trojročné odbory umelecký stolár a umelecký rezbár. Školu, ktorá v septembri tohto roku oslávi 15. výročie svojho založenia, navštevujú študenti z rôznych kútov Slovenska. V Prešovskom kraji je ďalšia škola podobného zamerania už len v samotnom krajskom meste. „V rámci projektu sme nakúpili aj množstvo odbornej literatúry za takmer 40-tisíc eur a zriadili sme žiacku knižnicu – študovňu. Okrem toho sme si zabezpečili i literatúru určenú na modernizáciu vyučovania v cudzom jazyku, konkrétne anglické a nemecké učebnice, multimediálne nosiče, encyklopédie a výkladové slovníky za 14-tisíc eur,“ doplnila riaditeľka. Zaujímavosťou projektu je aj možnosť tvorby vlastných učebných textov samotnými učiteľmi školy. „Máme niekoľko predmetov, v rámci ktorých existuje buď nedostatok odbornej literatúry, alebo, naopak, je jej tak veľa, že sa v nej študenti môžu ťažko orientovať. Preto je pre nás výhodné, že si môžeme tvoriť vlastné učebné texty, ktoré sprehľadnia žiakom učivo,“ skonštatovala M. Perignáthová.

Kežmarská umelecká škola však ani po získaní spomínanej vysokej dotácie nepoľavuje v úsilí modernizovať sa ďalej a už má podaný ďalší projekt. „Požiadali sme o ďalšiu dotáciu z aktivít programu Vzdelávanie, ktorá je zameraná viac-menej na zahraničie. Ak uspejeme, naši študenti sa zúčastnia na exkurziách v Taliansku, Chorvátsku a Francúzsku, kde navštívia rôzne galérie, ale i firmy zaoberajúce sa technikami, ktoré vyučujeme,“ dodala riaditeľka.     

 

článok si môžete prečítať aj na adrese:

https://www.podtatranske-noviny.sk/clanok?article=28548