CINEAMA 2019 Košice

CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby.

Naši žiaci sa nielen zúčastnili súťaže, ale boli aj ocenení v kategórii experimentálny film a dokument. 

Filip Šimon(III.B) – čestné uznanie, Sebastián Kováč(III.B) – 3. miesto, Dominik Žid(IV.B) – čestné uznanie.

Mgr.art. Adam Motýľ

 

Práce žiakov si môžete pozrieť tu: