Cezpoľný beh - obvodné kolo

V stredu 2. októbra 2013 sa SUŠ Kežmarok v zložení dvoch trojčlenných tímov zúčastnila obvodného kola okresu Kežmarok v cezpoľnom behu v lokalite lyžiarskeho svahu "Štart".

Menovite, z chlapcov snaživo reprezentoval školu Tomáš Michlík, Gregor Dalecký a Dušan Dudlák. Dievčenský tím zasupený Zuzanou Hudačekovou, Laurou Kočanovou a Elou Šucháňovou sa zo všetkých zúčastnených stredných škôl nášho okresu umiestnil na skvelom druhom mieste.

Osobitná pozornosť patrí Laure Kočánovej, ktorá vybojovala v kategórii jednotlivcov dievčat úctihodné druhé miesto.

Víťazom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Spracoval: Mgr.M. Lojekom (telesná výchova)