„Červené stužky“- XII. ročník kampane.

Nástenka pripravená pred vrátnicou upozornila tých všímavejších, že sa blíži 1. december, kedy si celý svet pripomína Svetový deň boja proti AIDS. Prednášku s touto tematikou si vypočuli žiaci I. A triedy týždeň pred vypuknutím kampane, do ktorej sme sa zapojili aj tým, že budeme celý týždeň nosiť červenú stužku ako symbol solidarity s trpiacimi na HIV/AIDS.

Po prezentácii nevyhnutných informácií, ako by sa mali v budúcnosti správať, aby sa tejto chorobe vyhli, si ešte pozreli film: „Anjeli“- o deťoch, sirotách, ktorých rodičia umreli na AIDS a oni samé sú nositeľmi vírusu HIV.

 Mgr. A. Trembová