Čaká nás nový projekt...

Čaká nás nový projekt. V spolupráci s  poľskou strednou školou "Zespól Szkól Wladislawa Orkana v Novom Targu" bola podpísana dňa 20.2.2013 spolupráca na projekte "Utvorenie centra stretnutí poľsko-slovenskej mládeže v Novom Targu".

Projekt sa bude týkať spolupráce v oblasti odevnej a výtvarnej. Naši žiaci vycestujú do Nového Targu už v tomto roku, kde prvou témou bude Ekologická módna prehliadka z recyklovaných materiálov. Pokračovať budeme v roku 2014 výstavou prác našich žiakov a módnou prehliadkou.