Burza stredných škôl

 

 

1. októbra 2015 sa v Popradskej  Aréne  konala Burza stredných škôl v rámci veľtrhu práce, na ktorej sme aj my prezentovali naše odbory a to Fotografický dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezieb. Budúci absolventi základných škôl sa mohli informovať o podmienkach a možnosti štúdia na našej škole. Ďalej si mohli pozrieť ukážky prác našich žiakov.