Beseda so zástupcom náčelníka MsP

Beseda so zástupcom náčelníka MsP p. Kušnirákom

Dňa 10.11.2015 sa na našej škole uskutočnila beseda so zástupcom náčelníka MsP p. Kušnirákom v rámci projektu Kežmarok proti drogám . Besedy sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov, ktorí spoločne rozoberali problematiku záškoláctva, užívanie drog, alkoholu a obchodovanie s ľuďmi.  Veríme, že táto beseda splní svoj účel.