Beseda so zástupcom náčelníka MsP p. Kušnirákom

 

Dňa 18.10.2013 sa na našej škole uskutočnila beseda so zástupcom náčelníka MsP p. Kušnirákom . Besedy sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov, ktorí spoločne rozoberali problematiku záškoláctva, užívanie drog, alkoholu a obchodovanie s ľuďmi.

Veríme, že táto beseda splní svoj účel.