Beseda so zástupcom náčelníka MsP p. Kušnirákom

Dňa 18.10.2012 sa na našej škole uskutočnila beseda so zástupcom náčelníka MsP p. Kušnirákom . Besedy sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov, ktorí spoločne rozoberali problematiku záškoláctva, užívanie drog, alkoholu a obchodovanie s ľuďmi. Veríme, že táto beseda splní svoj účel.

Bc.V.Reznický