Beseda s PhDr. Karolom Pietom

Naša škola spolupracuje so Slovenským archeologickým ústavom, podieľala sa na rekonštrukcii kniežacej hrobky z Matejoviec. A dňa 29.11.2016 opäť našu školu navštívil PhDr. Karol Pieta, všetci žiaci I.A a žiaci odboru KRD IV.A sa zúčastnili na besede s ním.

Dr. Pieta veľmi pútavo rozprával o pokračovaní výskumu Kniežacej hrobky z Popradu Matejoviec. A hoci celý výskum trvá už 10 rokov, stále sa objavuje niečo nové. Dr. Pieta nás oboznámil s tým, ako bola hrobka objavená, ale zväčša nám podával informácie o najnovších zisteniach a zaujímavostiach. Naša škola sa bude aj naďalej podieľať na spolupráci na tomto projekte a žiaci odboru KRD budú vyrábať ďalšie repliky.

Michaela Ovšonková a Františka Milánová, I.A KRD
Ing. Denisa Mačáková

 

Reportáž zo stretnutia môžete vidieť i magazíne č.550 Kežmarskej televízie  https://ktv.kezmarok.sk/