Beseda s mladými autormi

30.09.2017 09:40

Dňa 27.9.2017 sa uskutočnila v našej škole beseda s mladými literátmi Robom Miklom a Janom Martonom. Obaja sa snažili priblížiť sa mladému publiku podnetnými rozhovormi o básňach, tvorbe a o umení vôbec. Jano Marton následne rozprúdil diskusiu o poézii a podnietil aj jej vytvorenie prítomnými poslucháčmi, ktoré boli výsledkom schopnosti, možnosti a chute vyjadrovať svoje pocity umelecky a tvorivo. Zavŕšenie diskusie sa nieslo v duchu prednesu mladých tvorcov.

Mgr. Eva Sroková

...fotky...