Audiovizuálna prednáška "Svet médií"

27. marca 2018 sa žiaci 1. – 3. ročníkov zúčastnili na audiovizuálnej prednáške „Svet médií“.

Cieľom programu bolo zvýšiť mediálnu gramotnosť a zlepšiť kritické myslenie u mladých ľudí. Na množstve ukážok sa žiaci dozvedeli ako vznikol film, ktoré tituly sú najdôležitejšie a prečo sa treba učiť dobrým dielam porozumieť.

Žiaci sa zároveň dozvedeli ako správne chápať svet reklamy, ako pochopiť princípy virtuálnych videí, ktoré často zdieľajú online a získavajú motiváciu uvažovať kreatívne. Najzaujímavejšou časťou bolo predstavenie najlepších a najoceňovanejších videoklipov.

Ďakujeme filmovému kritikovi Petrovi Konečnému, ktorý našim žiakom predstavil pútavým spôsobom svet médií, vtiahol ich do sveta kamier a predložil im informácie, vďaka ktorým môžu vnímať mediálny svet v úplne inom svetle ako doteraz.

 

Mgr. Marián Lojek