Aký bol plenér Tibora Bartfaya.....

Aký bol plenér Tibora Bartfaya.....15.-18. 10.2012

V zasnenom a tajuplnom Červenom Kláštore sa tento rok konal opäť plenér Tibora Bartfaya, ktorý sa s našou školou spája už mnoho rokov. Aj tento rok mohlo 10 študentov vybraných podľa svojich kvalít a talentu, spolu s PaedDr. Jarmilou Dobešovou Serbinčíkovou prijali pozvanie na tvorivú prácu s Osvetovým strediskom v Poprade pod vedením p. Havlíka, ktorý sa sám výrazne angažuje v realizácii a zabezpečení celého plenéru. Tento rok spoluprácu ponúkol  aj pán Gacík, ako riaditeľ múzea v Červenom Kláštore, ktorý nás prichýlil v krásnych  zrekonštruovaných priestoroch priamo v múzeu.  Práve tvorba v tom tajomstvami opradenom prostredí kartuziánskeho kláštora, kde sám známy Cyprián tvoril mnoho dovtedy nevídaných vecí, aj naši študenti mali možnosť tvoriť v týchto priestoroch, kde sa tvoril aj prvý herbár.

Témou celého plenéru bol jednoducho kláštor a naši študenti sa témy zhostili z rôznych pohľadov, vyskúšali techniky ako suchý pastel, akryl, kresba ceruzou, mastným pastelom alebo aj kombináciou týchto techník. Všetci mali možnosť pohybovať sa po celom areáli kláštora a to im poskytlo mnoho inšpirácii , ktoré premenili na svoj umelecký pohľad na dané zadanie. Zaujímavým spestrením plenéru bola návšteva akademického maliara Mariána Henela, ktorí venoval študentom zopár odborných slov pri rozbore ich obrazov a viedol s nimi nenútenú odborno výtvarnú diskusiu, ktorá ich veľmi nadchla.  Počasie sa menilo, raz bol kláštor zahalený do hmly a inokedy zas žiaril lúčmi jesenného slnka a to všetko sa odrazilo v prácach, ktoré určite posunuli tvorcov ďalej v ich výtvarnom jazyku.  Čas na prácu bol síce krátky, no snáď všetci zúčastnení majú dobrý pocit z krásnych prác a zaujímavého zážitku. Farebné listy lietali ovzduším a my sme sa snažili zachytiť ten čarovný okamih farieb v prírode, farebných nálad kláštora a preniesť na práce, ktoré by mali zdobiť priestory múzea v Červenom Kláštore.

To by potešilo všetkých zainteresovaných do tohto mini projektu, ktorí stále majú chuť robiť niečo nové. Preto sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

 

...fotky...

 

PaedDr.J.Serbinčíková

 

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

 

 

      Podtatranské osvetové stredisko v Poprade začalo aktívne spolupracovať so SUŠ Kežmarok od r. 2000, a to každoročným usporadúvaním Plenérov Tibora Bártfaya, akademického sochára a národného umelca s jeho osobnou účasťou. Postupne s akademickým maliarom Mariánom Prešnejderom a od r. 2012 s akademickým maliarom Mariánom Henelom. Právom sa môžeme vzájomne tešiť, že tieto  výnimočné „Dotyky s umením“ majú mimoriadny význam pri podpore talentovanej mládeže, a to hlavne osobnými stretnutiami žiakov školy s renomovanými profesionálnymi umelcami,  kde vzácne rady a vzájomné konfrontácie pomáhajú mladým umelcom hľadať vlastné cesty ďalšieho pôsobenia v profesionálnej praxi.

 

      Konfrontáciou prirodzeného talentu, odborného vzdelávanie v škole a dotykov s profesionálnym umením sa nám spoločne darí pripravovať stredoškolskú mládež do života, čo považujeme za významný prínos vo výchove mladej generácie.

 

       Poslaním POS v Poprade je všestranná podpora mladých talentov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho umenia, zveľaďovania a uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva nášho národa. Sme presvedčení, že aj naša spolupráca so SUŠ Kežmarok v oblasti výtvarného umenia podporuje ciele výchovy a rozvoja odborného rastu mladých umelcov.

 

 

                                                                       Ladislav Havlík

                                                                       zástupca riaditeľa POS Poprad,

                                                                       odborný garant plenérov T.Bartfaya

 

...fotky...