Aktuálna realizácia aktivít (november 2011)

Ako pokračujeme v našom projekte ......

V poslednom období naši pedagógovia naďalej pracovali a pracujú na realizácií odborných aktivít v rámci projektu. Niektoré z aktivít sú ešte v štádiu realizácie a niektoré už došli do svojho záveru a ich realizácia sa blíži ku koncu alebo sa ich priebeh ukončil. Priebeh projektu je vo svojej druhej polovici a preto všetci pilne pracujú. Aby všetci vedeli, čo sa v aktivitách priebežne v poslednom období vytvorilo, ponúkame prehľad činností.....

Aktivita 3.1. – v tejto aktivite prebieha ukončenie fázy odborných náčuvov a rozborov hodín. Výsledky z týchto náčuvov a rozborov poslúžia ako podklady k plánovanému školeniu inovatívno- efektívnej metodike.

Aktivita 3.2.- v rámci tejto aktivity práve začali prebiehať odborné náčuvy a rozbory hodín, po ktorých sa taktiež plánuje školenie inovatívno- efektívnej metodiky.

Aktivita 3.3.- Aj v tejto aktivite sa pracuje a to na učebných textoch a elektronickom spracovaní zbierky príkladov.

Aktivita 3.4.- Táto aktivita má jednu časť realizácie úspešne za sebou a to realizáciu exkurzií. Tieto exkurzie boli realizované v Kremnici v mincovni a v Múzeu mincí a medailí a v Bratislave v Národnej banke Slovenska. Z priebehu exkurzie žiaci spoločne vypracovali prezentáciu o zažitom a videnom. Myslíme si , a aj žiaci, že to veľmi obohatilo vyučovací proces a zážitky  žiakov. Okrem toho ešte v priestoroch školy prebiehajú prednášky externého lektora z oblasti Ekonomiky pre tretie a štvrté ročníky.

Aktivita 4.1.- V rámci tejto aktivity prebieha ešte dosť zdĺhavé získavanie fotografického materiálu z oblasti krojovej problematiky. Detailov umeleckého textilu a rôznych ľudových vzorov a zároveň s tým sa spracúva textová časť k fotografickému materiálu.

Aktivita 4.2.- aj v spracovaní tejto aktivity sa prejavuje blížiaci sa koniec realizácie a pripravujú sa žiacke výstupy- práce na zadanú tému,  do prezentácií

Aktivita 4.3. -  Zaujímavé spestrenie poskytla aj táto aktivita v podobe obohacujúcich exkurzií, ktorých realizácia sa taktiež už ukončila. V rámci týchto exkurzií navštívili v Bratislave Pállfyho palác, Galériu mesta Bratislava, Bratislavský hrad, aukčnú spoločnosť Soga, katedrálu sv. Martina. Aj túto činnosť žiaci hodnotili veľmi pozitívne ako veľký prínos do ich umeleckého rozhľadu. Spoločne s tým sa pracuje na Power Pointovej prezentácii a na spracovávaní obrazového materiálu  k vyučovaniu Dejín výtvarnej kultúry v elektronickej podobe.

Aktivita 4.5.- prebieha práca na skriptách, ktoré sa pripravujú na tlač, na predmet Technológia

Aktivita 4.6.-  pracuje sa aj v tejto aktivite a to na textoch so schémami, tabuľkami, ukážkami a pripravujú sa texty na tlač

Aktivita 4.7.-  aj táto aktivita prebieha vo fáze záverečných prácach na učebných textoch so schémami, tabuľkami a ukážkami pre vyučovanie

Aktivita 4.8. – V súčasnosti sa v tejto aktivite pracuje na odborných textoch pre učebné texty, ktoré smerujú k skvalitneniu výučby nábytkovej tvorby.

Aktivita 4.9.-  práve táto aktivita patrí k tým, kde činnosti v tejto aktivite sa ukončili. Krajinárske kurzy , ktoré boli náplňou aktivity, patrili k najzaujímavejším činnostiam pre obohatenie vyučovacieho procesu z pohľadu pedagógov a aj žiakov. Práve tieto kurzy, ktoré sa zrealizovali v mesiacoch jún a október a to priamo vo Vyšných Ružbachoch, Červenom Kláštore, v Račkovej doline a vo Vernári, poskytli žiakom nové pohľady na vyučovanie kresby a maľby v prírode a výstupy práce žiakov uvidíme v januári na veľkej spoločnej výstave.

Aktivita 4.10.-  posledná aktivita ešte prebieha a pracuje sa v nej na učebných odborných textoch pre predmety Polygrafia a Sadzba a montáž

Takto sme pokročili v práci, ktorá sa blíži pomaly ku koncu spolu s ukončením projektu a aj naša snaha sa stupňuje, aby naše výstupy boli čo najlepšie a čo najviac obohatili odborné vyučovanie na našej škole.