Ako sme zvládli klauzúrne práce...

To by predsa nemohol byť koniec roka, aby sa naši žiaci opäť tvorivo nepopasovali s nástrahami zadaných tém koncoročných prác, ktoré pre nich vo svojich umeleckých nápaditých hlavách zosnovali ich vyučujúci. Tí sa celý týždeň pasovali s ich záujmom i nezáujmom, s úžasnými nápadmi, ale aj s ich nezdarmi a nepodarkami, ale aj s ich nadšením, ktoré určite ovplyvnilo obe strany.

Ako sa týždeň určený na klauzúry míňal, tak sa učebne zapĺňali novými  dielkami, ktoré vznikali k spokojnosti obidvoch strán.....snáď......ponúkame zopár náhľadov do tvorivých učební a na šikovné ručičky...

 ...fotky...