Ako sme maturovali...vyradenie absolventov

Dňa 30.05.2016 sa v priestoroch výstavnej siene Barónka v Kežmarku uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov  Strednej umeleckej školy v Kežmarku, ročníka 2012-2016 v odboroch Propagačné výtvarníctvo, Fotografický dizajn a Konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb. Za účasti vedenia školy riaditeľky Ing. Marty Perignáthovej, zástupkyne riaditeľky RNDr. Danice Hanuliakovej, predsedníčky školskej maturitnej komisie Dr. Adriany Kurucovej, pedagógov, ktorí pripravovali, alebo skúšali žiakov pri ústnej časti  maturitnej skúšky a pozvaných hostí, boli odovzdané maturitné vysvedčenia žiakom IV.A a IV. B triedy. Zároveň si ocenení žiaci prevzali Ceny riaditeľky školy za najlepšiu  praktickú  maturitnú prácu a odmenení boli aj žiaci, ktorí reprezentovali školu a dosiahli najlepšie výsledky. Slávnostnosť chvíle podčiarkol prednes poézie od Jána Smreka žiačkou Patríciou Badovskou. V príhovoroch zazneli hodnotenia, hlboké myšlienky o vzdelávaní i o živote a možnej budúcnosti absolventov. Slávnostné vyradenie absolventov moderovala Mgr. Miroslava Kovalčíková, triedna učiteľka IV.A triedy, ktorá povedala: „Váš budúci život bude taký, aký si ho urobíte  a bude sa uberať tým smerom akým sa rozhodnete kráčať. Mnoho závisí aj od toho koľko námahy ste ochotní vynaložiť, pretože tie najlepšie veci v živote stoja veľa námahy, sebazapierania, jednoducho nie sú zadarmo. Chcem veriť, že rovnako ako ja s nostalgiou a radosťou spomínam na svojich učiteľov, budete aj vy spomínať na nás. My sme sa len snažili dobre robiť svoju prácu a navyše svojimi postojmi, názormi a radami formovať Vás ako osobnosti. Samozrejme len do tej miery, ako ste nám to dovolili.“  So želaním všetkého najlepšieho bolo vyradenie ukončené.

                                                                       Mgr. Miroslava Kovalčíková

...fotky...