Absolventka Vierka Hriňáková v mesačníku Zdravie 03/2016