60.ročník medzinárodnej súťaže "Európa v škole"

 

60.ročník medzinárodnej súťaže „Európa v škole“- školský rok 2012  - 2013

 

Vyhodnotenie  školského  kola  na SUŠ v Kežmarku - 7. februára 2013

Aj tohto roku sme sa zúčastnili súťaže vo vekovej  kategórii 4 (16 - 19 rokov). Aktívne sa zapojili žiaci 4.B FD so svojimi fotografiami, žiaci I. A , III. A, IV. A svojimi maľbami a plagátmi.

Celkovo bola účasť v tejto časti - „umelecké práce“ slabšia. Vybrali sme najpôsobivejšie práce, a hlavne také, ktoré vystihovali tohtoročné motto súťaže: „Tichý občan nie je dobrý občan“ od  Pericla.

 

Víťazmi za kategóriu umelecké  práce sú:

Lenka Gašparíková -  III. A PV ,

Dominika Gondová - 4. B FD,

Daniela Reľovská -  4. B FD

 

V písomnej časti  najvýstižnejšie zareagovali na danú problematiku svojimi myšlienkami žiaci :

Annamária Hulinová - IV. A PV,

Carolyne Golias - III. A PV,

Simona Budzáková - II. B SKT.

 

Víťazné práce postupujú do krajského kola .