4.A v Bratislave

Jeného dňa, písal sa vtedy 12.október 2016, sa vybrala 4.A Strednej umeleckej školy v Kežmarku na exkurziu za vzdelaním a kariérou na veľtrh "Štúdium a kariéra" do Bratislavy. Keď tam po trmácaní sa vo vláčiku a bratislavských mestských dopravných prostriedkoch a s rastúcim nadšením zo strany po vzdelanichtivých žiakov došli, boli ohúrení množstvom a pestrosťou ponúkaných informácií, ktoré sa netýkali iba vysokých škôl zo Slovenska, ale tiež univerzít zo zahraničia, napr. z Česka, Rakúska, Anglicka- Birmingham, Hertfordshihe..., ale i z Francúzska, Holandska, Dánska, či USA. Hladní po informáciách sa rozbehli po celom výstavisku Národného tenisového centra.  Po obohacujúcom zážitku z veľtrhu sa presunuli na Bratislavský hrad, kde si prezreli aktuálne výstavy. Jedna z nich sa týkala dedičstva Karola Veľkého. Okrem iných artefaktov tu bola vystavená aj kópia koruny Karola Veľkého. Na horných poschodiach zhliadli barokové maľby, grafiky zachytávajúce Bratislavu v jej rôznych historických podobách, prehľad dejinami Slovenska a pokochali sa aj výhľadom z jednej z hradných veží. A po vyčerpávajúcom dni sa presunuli do ubytovne konečne si odpočinúť.

Nasledujúci deň začali návštevou starého mesta a jeho historických pamiatok. Zastavili sa i pri ikonickej soche Čumila a pokračovali rovno na výstavu do Mirbachovho paláca, kde mali možnosť vidieť expozíciu kontroverzných sôch Jozefa Jankoviča s názvom "Plynutie času", ktorá bola prierezom jeho celoživotnej tvorby. Výstava bola veľmi expresívna. V Mirbachovom paláci zhliadli i výstavu "Tiene raja" Vlasty Žákovej s pútavými dielami z textilných materiálov, ale i stálu expozíciu miestností s drevenými obkladmi stien zdobenými vzácnymi dobovými kolorovanými rytinami. Pokračovali návštevou Pálffyho paláca a jeho expozícií - komornej kolekcie grafických diel Augusta Rodina, portréty T. G. Masaryka od Štefana Polkorába s názvom "Ucho pána prezidenta", expozíciu "Osamelí" autistických autorov, expozíciu slovanského obdobia i keltského osídlenia na území Bratislavy, maľby a pamiatky od gotiky až po moderné umenie, hyperrealizmus a fotorealizmus... Jedným slovom, kam oko dohliadlo všade nachádzalo poklady.

Takto obohatení sa napokon museli vybrať späť domov, hoci Bratislava lákala ďalšími a ďalšími klenotmi. No tie až nabudúce.

 

Kristína Zvalená 4.A

Mgr. Zlatica Svitanová

...fotky...