4.7. Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej propagácie

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 4.7.: Mgr. Milada Kotorová

 

 

 

 

Odborný personál:

    Mgr.art. Kamil Kozub

    Ing. Marta Perignáthová

    Mgr. Zuzana Girgášová

    Mgr. Nikola Podolinská

 

4.7 Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej propagácie