4.6. Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 4.6.: Mgr. Milada Kotorová

 

 

 

 

Odborný personál:

    Mgr. Eva Sroková

    Mgr. Nikola Podolinská

4.6. Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov

4.6 Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov