4.5. Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 4.5.: Ing. Marta Perignáthová

 

 

 

 

Odborný personál:

    Ing. Denisa Mačáková

    Bc. Peter Korkoš

    Bc. Vladimír Reznický

 

4.5. Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela