4.4. Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry - zdokumentovanie nábytku v okolí v rôznych historických obdobiach

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 4.4.: Ing. Marta Perignáthová

 

 

 

 

Odborný personál:

    Ing. Denisa Mačáková

    Bd. Vladimír Reznický

    Bc. Peter Korkoš

 

4.4. Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry - zdokumentovanie nábytku v okolí v rôznych historických obdobiach

4.4 Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry - zdokumentovanie nábytku v okolí v rôznych historických obdobiach