4.2. Inovácia metód a foriem výučby počítačovej grafiky v odborných predmetoch

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 4.2.: Mgr.art. Marek Rusňák

 

 

 

 

Odborný personál:

    Mgr. Marek Hajkovský

    PaedDr. Ladislav Majoroši

4.2. Inovácia metód a foriem výučby počítačovej grafiky v odborných predmetoch