4.10. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Polygrafia

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 4.10.: Mgr.art. Jozef Česla

 

 

 

 

Odborný personál:

    Mgr. Alena Trembová

    Mgr. Nikola Podolinská