3.4. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 3.4.: Ing. Anna Dominiková

3.4 Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika