3.2. Nové metódy a formy výučby Nemeckého jazyka

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 3.2.: Mgr. Peter Paľonder