3.1. Zavádzanie a overenie inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania Anglického jazyka

 

Koordinátor odbornej aktivity č. 3.1.: Mgr. Anna Lojeková

(od apríla 2012 Mgr. Stanislav Kovalčík)

 

 

 

 

Odborný personál:

    Mgr. Stanislav Kovalčík

    Mgr. Bibiána Lizáková

3.1. Zavádzanie a overenie inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania Anglického jazyka