2019_09 Kežmarské noviny č.9/2019

V Kežmarských novinách č. 9/2019 sú uvedené dva články na s. 12, kde píšu o nás:

Predseda PSK ocenil najlepších pedagógov a žiakov

Kežmarské školy na prahu nového školského roka

viac  tu: