2019_04 Kežmarské noviny č.4/2019

Zajtra vyjde slnko a zohreje mi tvár - tak sa volá článok, ktorý bol uverejnený v Kežmarských novinách č. 4/2019 na strane 18. Prečítať si ho môžete tu: