2018_03 Príspevok o študentskom kampuse v KTV Kežmarok

Kežmarský magazín č.615 v KTV ...

Príspevok o študentskom kampuse uverejnila Kežmarská televízia v Kežmarskom magazíne č.615 (dňa 14.03.2018) pod názvom "Komisia školstva PSK" (čas začiatku príspevku 0min 31sek)

  • príspevok zverejnený na stránkach KTV ...TU...