2018_02 Rozlúčka s fašiangami...

 

7.2.2018 odvysielala Kežmarská televízia Kežmarskí magazín č.611:

  • v príspevku pod názvom "Rokovali o študentskom kampuse" sa hovorilo o projekte študentského mestečka, ktorý má vzniknúť a areáli bývalých kasárni a týka sa aj našej školy ako jednej z troch, ktoré tam majú byť umiestnené
           
  • v príspevku pod názvom "Začal sa 40 dňový pôst" odvysielala televízia, okrem iného, aj rozhovor s našimi žiakmi o pôstnom období (v pozadí je vidieť aj zábery z prípravy na pečenie šišiek našimi študentmi v škole)