2018_01 Reportáže v médiách na tému: Vyhlásenia víťaza grafického návrhu kolekcie ponožiek pre firmu Tatrasvit a preberanie certifikátov v rámci projektu Erasmus+

  • reportáž v hlavných správach RTVS o 19.00 hod. odvysielaná 31.01.2018 (pod názvom "Netradičné vysvedčenie dizajnérov", čas 26min 53sek)


  • reportáž v rádiu Regina - 31.01.2018 v relácii Žurnál o 12.00 hod (začiatok príspevku je v 17-tej minúte)

  • reportáž v Kežmarskej televízii v Kežmarskom magazíne č.610 – odvysielaný – 7.2.2018 pod názvom „Ponožky – SUŠ Slavkovská“ (začiatok príspevku je v čase 13minúta 13sekunda)

  • článok na portáli Plus 1 deň – zverejnený 6.2.2018 pod názvom Výtvory dvoch študentiek budú zdobiť ponožky...“

  • článok na portáli Podtatranské noviny zverejnený 7.2.2018 pod názvom „Ponožky od kežmarských študentiek sa na jeseň dostanú na pulty“

  • Kežmarská televízia 21.02.2018 odvysielala príspevok o našom úspešnom projekte Erasmus+ pod názvom: "Projekt Erasmus+ úspešný na SUŠ"

  • marcové Kežmarské noviny č.3 zverejnili na strane 17 článok pod názvom: "Prepájanie teórie a praxe v slovenskom aj európskom zmysle" , kde informovali o našej úspešnej spolupráci s firmou Tatrasvit  ( článok vo formáte jpeg )

Ponožky pre Tatrasvit...

Dňa 31. januára 2018 sa na  Strednej umeleckej škole v Kežmarku  uskutočnili dve slávnostné akcie. Prvou bolo vyhodnotenie súťaže o najkrajší grafický návrh  ponožiek, ktorý vypísala firma Tatrasvit Svit - SOCKS, a.s. vo Svite.

Erasmus+

 V ďalšej časti slávnosti si prevzalo sedem žiakov druhého a tretieho ročníka odborov propagačné výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb certifikáty o znalostiach a zručnostiach, ktoré získali na troj - týždňovej súvislej praxi na Cypre. Žiaci získali prax pod vedením Združenia remeselníkov a podnikateľov Kato Drys Community Council v rámci projektu Erasmus+  financovaného z fondov Európskej únie.
Ďalších 6 žiakov z odboru fotografický dizajn, ktorí strávili dva týždne odbornej praxe v Poľskom Krakove si prevzali certifikáty o získaných znalostiach a zručnostiach priamo z rúk  Jerzyho Gawela PhD. - riaditeľa Súkromnej umeleckej školy v Krakove, ktorý zavítal na školu ako hosť.

 

- celý článok o oceňovaní si môžete prečítať ...TU...