2017_10 Erasmus+ (stáž na Cypre a v Krakove)

Po dvoch rokoch nás opäť privítal Cyprus. Našich 7 žiakov z druhého a tretieho ročníka odborov propagačné výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb tu strávi 3 týždne na súvislej praxi v rámci projektu Erasmus+ financovaného z fondov Európskej únie.

Ďalších 6 žiakov z odboru fotografický dizajn strávi 2 týždne odbornej praxe v Poľskom Krakove.

Program oboch stáží môžete sledovať na facebookovej stránke našej školy https://www.facebook.com/SU%C5%A0-Kezmarok-1435277760058037/

 

 

 

Aktivity našich žiakov počas odbornej stáže na Cypre  je možné sledovať na fc "SUŠ Kežmarok".