2017_05_Úspech v súťaži "Gorazdovo Námestovo"

V máji tohoto roku 2017 sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2017. Súťaž bola zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi až po súčasnosť. Cieľom súťaže bolo pritiahnuť záujem o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu. Gorazdovo výtvarné Námestovo je zároveň jedným z podujatí každoročných osláv, ktoré sa konajú v rámci Svätogorazdovských dní po celom Slovensku. Do súťaže bolo poslaných 351 výtvarných prác, súťažilo sa v štyroch kategóriách. Čestné uznanie získali títo naši žiaci: ADAM BEVILAQUA za prácu "Prvá kapitola", KRISTÍNA ZVALENÁ za prácu "Slovo", ZUZANA NEUPAUEROVÁ za prácu "Nežná revolúcia" a ROMANA LEŽÁKOVÁ za prácu "Prvý transport". LENKA BARIŠOVÁ sa umiestnila na 3. mieste v kategórii 16-19 rokov s prácou "Prebudili sa". Oceneným blahoželáme a prajeme ďalšie a ďalšie úspechy!

 

Mgr. Milada Kotorová

...fotky...