2017_05_Úspech v súťaži "Dielo tvojich rúk"

V máji tohto roku 2017 získali dve žiačky našej školy umiestnenie v súťaži Dielo tvojich rúk s podtémou Tvár stvorenia. Vyhlasovateľom  XII. ročníka súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátorom CŠÚV sv. Lukáša v Topoľčanoch. 3. miesto získala Lenka Barišová za maľbu a taktiež 3. miesto získala Kristína Zvalená za animáciu. Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme!

Mgr. Milada Kotorová