2017_01 Preberanie certifikátov v rámci projektu Erasmus+

 

   

Erasmus+

 ...fotogaléria...

 

V ďalšej časti slávnosti si prevzalo sedem žiakov druhého a tretieho ročníka odborov propagačné výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb certifikáty o znalostiach a zručnostiach, ktoré získali na troj - týždňovej súvislej praxi na Cypre. Žiaci získali prax pod vedením Združenia remeselníkov a podnikateľov Kato Drys Community Council v rámci projektu Erasmus+  financovaného z fondov Európskej únie.
Ďalších 6 žiakov z odboru fotografický dizajn, ktorí strávili dva týždne odbornej praxe v Poľskom Krakove si prevzali certifikáty o získaných znalostiach a zručnostiach priamo z rúk  Jerzyho Gawela PhD. - riaditeľa Súkromnej umeleckej školy v Krakove, ktorý zavítal na školu ako hosť.

Prítomný bol tiež Ing. Miroslav Perignáth, viceprimátor mesta Kežmarok, Ing. Karol Gurka, prednosta Mestského úradu. Slová vďaky odzneli aj na adresu riaditeľky školy Ing. Marty Perignáthovej ako aj pedagógov pod vedením ktorých žiaci pracovali. Všetci zúčastnení mali možnosť pozrieť si výstavu návrhov ponožiek ako aj fotografie z mobility žiakov na  Cypre a v Krakove.  Akcia sa konala za účasti médií.

 

napísala: Mgr. Milada Kotorová