2016_06 Ocenenie žiakom a škole

Naša absolventka  Petra Hoffmannová prevzala za kolektív autorov ocenenie za 1. miesto v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti za prácu Kniežacia hrobka dňa 24.06.2016 z rúk prof. Dr. Attila Tankó  a Šandora Genersicha z Genersichovej nadácie z Budapešti z príležitosti  Sviatku kultury a vzajomnosti, ktorý organizoval Karpatskonemecný spolok v Kežmarku.
 

Kolektívu autorov - Petre Hoffmannovej, Ladislave Zavackej, Matejovi Tomaľovi, Michalovi Krišakovi k úspechu blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi.

 

 

Ing. Marta Perignáthová