2016_06 Ocenenia v súťaži "Človek budúcnosti"

 

 

 

Moju prácu „Chceš strom alebo dom“ som robila do súťaže Človek budúcnosti. Touto prácou som chcela ľudí upozorniť na to, aby si chránili a vážili prírodu, pretože mám pocit, že niektorým ľuďom na nej vôbec nezáleží a nechcem aby sme v budúcnosti namiesto stromov mali domy. Som veľmi rada, že sa mi podarilo v tejto súťaži získať 2. miesto a dúfam, že to nebude ani posledné ocenenie, ktoré som získala. Túto prácu som robila temperovými farbami a pod vedením p.uč. Mgr. Stanislava Kovalčíka.

Monika Lizáková

 

 

V súťaži Človek budúcnosti som získala 1. miesto. Na práci som pracovala zaujímavým spôsobom, pracovala som s rôznymi podkladmi a vrstvením. Chcela som vyjadriť tajuplnosť a očakávanie. Prácu som robila v ateliéri p. uč. Milady Kotorovej.

Monika Ferenčáková