2016_06 Júnový plenér a plavecký kurz v Spišskej Sobote

 

...fotky...